Naš tim - Kristijan Copak

Kristijan Copakbacc.therap.occup.

Kristijan Copak

Kristijan Copak rođen je 1984.g. u Osijeku.

1999.g. - 2002.g. pohađao je i završio srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje fizioterapeutski tehničar pri Medicinskoj školi Osijek u Osijeku.

2003.g.-2007.g. upisao, pohađao i uspješno završio program studija radne terapije u trajanju od 6 semestara pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu te stekao naziv prvostupnika (baccalaureus) radne terapije.

2007.g.-2008.g. završio jednogodišnji pripravnički staž u OB Vukovar na OFMIR-u i psihijatriji, te pri KB Osijek na OFMIR-u.

2008.g. - zaposlio se na Klinici za pedijatriju KBC Osijek.

Od tada sudjelovao sam na mnogobrojnim edukacijama HURT-a (Hrvatske udruge radnih terapeuta) i HKZR (Hrvatske komore zdravstvenih radnika), te stekao teorijska i praktična znanja na području pravilnog pozicioniranja djece s odstupanjima u psihomotornom razvoju, procjene i terapijske intervencije na području hranjenja, gutanja i žvakanja, adaptacije stambenog okruženja, procjena igre djeteta i još mnogo drugih.

2012.g.-2013.g. upisao i završio međunarodno priznati tečaj senzoričko integracijske terapije prema ®Jean Ayres metodi te postao certificirani terapeut senzoričke integracije.

2014.g.- provodim grupnu terapiju pri ambulanti za bol KBC Osijeka

Aktivno sudjelujem u radu s udrugama ”DAR” (udruga obitelji djece sa autizmom), ”Moje dijete” (udruga roditelja djece oboljelih i liječenih od malignh bolesti), ”Vukovarski leptirići” (udruga roditelja djece sa poteškoćama u razvoju), ”Veliko srce malom srcu” (udruga roditelja djece sa srčanim bolestima).