Projekti

Edukacije, predavanja, stručni skupovi

Edukacija: “Senzorno integracijska pedagogija” Edukacija: “Uvod u BRAIN GYM®” Edukacija: “Zašto PAS, zašto POMAGAČ”

Pročitaj više

Rad s obitelji

Grupe podrške za roditelje Montessori radionice za roditelje Psihoterapija Savjetovanje

Pročitaj više

Rad sa djecom

Edukacijsko rehablitacijski postupci i programi Floortime Logopedska terapija Montessori program pripreme za školu Montessori program Priprema

Pročitaj više

Jačanje kapaciteta za potpomognutu komunikaciju

Intervencijska metoda u radu s djecom u dobi od 0-8 godina s razvojnim teškoćama

Pročitaj više

Donatori

Donatori na čijoj se podršci zahvaljujemo.

Pročitaj više