Tomatis metoda

Tomatis metoda - tehnika terapijskog slušanja

U našoj Udruzi od rujna 2016. uveden je još jedan terapijski program po Dr. Tomatisu

(klik za dokaz o certifikatu)

Što je Tomatis metoda?

Tomatis metodu razvio je francuski liječnik otorinolaringolog Alfred Tomatis, specijalista govorne terapije. Značajan dio svoga profesionalnog života posvetio je istraživanju djelovanja glazbe i slušanja na djecu i odrasle osobe s teškoćama u komunikaciji, učenju i slušanju. Istraživao je odnos između uha i glasa, a samim time između slušanja i komunikacije, te je prije 50-ak godina razvio metodu koja je nazvana prema tom pioniru terapije zvukom.

„Osoba može dobro čuti ali loše slušati.“

Naše uho nema samo funkciju slušanja. Uho je odgovorno za mnogo više toga nego da samo čuje. Postoji velika razlika između čuti i slušati. Čuti je mehanizam uha a slušati mehanizam mozga. Kada je slušanje prekinuto mozak prestaje reagirati na one zvukove koje prenosi uho. Zbog toga je neophodno usmjeriti pažnju i pokrenuti aktivnost mozga. Uho je senzo-motorni organ koji stimulira mozak i determinira ravnotežu tijela, ritam i koordinaciju. Već od četvrtog mjeseca trudnoće uho fetusa je prvi potpuno funkcionalni organ.

„Stimulirajte mozak, aktivirajte i osnažite tijelo.“

Tomatis metoda je metoda pedagoškog slušanja koja se koristi za poboljšanje slušanja kod osoba čiji sluh funkcionira ispravno. Provodi se pomoću posebno dizajniranog uređaja koji emitirajući zvuk u posebno dizajnirane slušalice stimulira mozak kako bi on što efektivnije analizirao senzorne poruke. Zvukovi koji se slušaju pomoću Tomatis uređaja stimuliraju unutrašnje uho koje tako primljene informacije šalje u različite strukture mozga koje utječu na motoričke funkcije, jezične funkcije, memoriju, pažnju i emocije. Slušaju se Mozartove skladbe, Gregorijanski korali i Straussovi valceri. Način na koji to uređaj čini jest da proizvodi glazbene kontraste, odnosno naglo i nepredvidivo mijenja boju zvuka i intenzitet zvuka glazbe koju osoba sluša. Ovaj efekt iznenađuje mozak i aktivira mehanizam slušanja.

Zvuk tj. glazba se prenosi kroz slušalice na dva načina:

„Pravilno podešeno slušanje može poboljšati kvalitetu života.“

Posebno dizajniran uređaj proizvodi jedinstveni perceptivni kontrast zvuka na način da emitira filtriranu glazbu. Filteri propuštaju zvukove određene frekvencije te su posebno dizajnirani kako bi mogli modificirati amplitude pojedinih frekvencija. Tomatis metoda koristi tri vrste filtera:

Osnovni princip rada Tomatis metode je naizmjenično mijenjanje između dva audio kanala koji distribuiraju istu informaciju s različitom frekvencijom i različitim intenzitetom. Ta dva audio kanala obilježavamo sa:

„Naučite slušati kako bi bolje komunicirali.“

Terapijsko slušanje u Tomatis metodi postiže se iznenadnim promjenama tonskog kontrasta tj. promjenama boje zvuka i intenziteta zvuka. Odnosno, naizmjeničnim mijenjanjem između dva zvučna kanala (C1 i C2) koji prenose istu muziku ali s drugačijom bojom i intenzitetom zvuka. Kako izmjena frekvencija Tomatisove metode ne bi bila opterećujuća ili iritantna za slušanje, frekvencije su „upakirane“ u Mozartovu glazbu, koja je zbog svog velikog teorijskog raspona i opuštajućeg karaktera odličan medij za posredovanje „prikrivenih“ frekvencija. Na fiziološkoj osnovi ovaj efekt će dovesti do toga da koštana vodljivost izazove refleks koji uzrokuje stezanje i opuštanje dva mišića unutrašnjeg uha, stremena i čekića. Kao posljedica iznenadnih vibracija uzrokovanih zvukom ti mišići će zauzvrat stimulirati dijelove unutarnjeg uha, pužnicu i vestibulum. Ovakvo kretanje zvuka omogućeno je radi iznenadnog prelaska s nižih, bas frekvencija, koje ne zahtijevaju nikakav poseban napor uha prilikom slušanja, prema višim frekvencijama koje zahtijevaju da uho napravi poseban napor kako bi se prilagodilo. Ovaj prijenos se odvija zahvaljujući sitnim stanicama na pužnici koje pretvaraju te slušne vibracije u električne impulse koji tada stvaraju neuronsku mrežu poznatu kao retikularna formacija. Retikularna formacija proteže se duž moždanog debla i ona kontrolira ukupnu razinu moždane aktivnosti. Drugim riječima pužnica i vestibulum hrane mozak električnim impulsima odnosno imaju funkciju „koritikalnog punjenja“. Osim toga, vestibulum obavještava mozak o najsitnijim tjelesnim pokretima te ima učinak na ritam i ravnotežu tijela. Ujedno, električni impulsi se prenose u slušna kortikalna područja koja su direktno povezana s prefrontalnim korteksom. Ovaj potonji integrira i analizira primljene informacije. Povratno, ovako integrirane informacije se šalju direktno nazad u uho gdje utječu ne samo na percepciju slušnih informacija i sposobnost da se na njih usredotočimo, već utječu i na motorička područja koja koordiniraju funkcije fine i grube motorike u tijelu te govor.

Ova aktivnost djeluje kao gimnastička vježba za uho koja zahvaljujući ponavljanim aktivnostima i progresivnoj mobilizaciji uha optimizira prijenos zvučne senzorne poruke u mozak. Terapijska tehnika nema definiranu dob početka, ali je poželjno da se primjenjuje već od godine i pol starosti. Metoda je potpuno neinvazivna i ugodna; osoba se tijekom tretmana može odmarati ili razgovarati, a dijete igrati te se stimulacija odvija neovisno o tome.

„Uho ima važnu ulogu u osobnom fizičkom i psihičkom razvoju.“

Tomatis metoda je pogodna i za djecu i za odrasle. Ono predstavlja dopunsku tehniku u profesionalnim terapijama, učenju ili treningu te dodatno pojačava efekte ciljanih terapija.

U nastavku su objašnjeni efekti Tomatis metode prilikom rada s djecom s razvojnim teškoćama:

Specifične teškoće učenja i govorno-jezične teškoće

Postoji širok spektar teškoća u učenju i govorno jezičnih teškoća. One nisu rezultat smanjene inteligencije, a niti problem ponašanja, motivacije ili loših socioekonomskih uvjeta. Mnoge teškoće učenja imaju problem na neuro-biološkoj osnovi nastao u prenatalnom razvojnom periodu. Ova stanja uključuju disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, dispraksiju (specifični poremećaj u razvoju motoričkih funkcija), disfaziju (lakši oblici oštećenja govora i jezika). Poremećaji jezično.-govorne glasovne komunikacije (glas, govor, jezik) nastaju zbog organskih i funkcionalnih oštećenja radi čega je komunikacija govorom otežana ili izostaje. Tomatis metoda se bazira na prirodnoj plastičnosti neuronskih krugova uključenih u dekodiranje i analizu zvukova, ravnotežu i koordinaciju kako bi utrenirali mozak. Tomatis metoda može pomoći djeci da razviju kompenzacijske metode i strategije kako bi se efikasnije nosili sa svojim teškoćama govora i učenja te učinkovitije upravljali njima.

Poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADD/ADHD)

Poremećaj pažnje pogađa djecu i odrasle na način da se ne mogu dovoljno koncentrirati na posao i obveze koje se moraju obavljati kroz dulje vremensko razdoblje čak i kada posao zahtjeva minimum intelektualnog napora, rutinski se obavlja ili im je od ranije poznat. Specifična značajka pažnje jest selektivna pažnja odnosno proces kojim svjesno percipiramo samo mali dio mnoštva podražaja koji u određenom trenutku djeluju na naše osjetne organe, a ostatak uglavnom zanemarujemo. Deficit ove značajke pažnje ne stvara samo probleme u kognitivnom smislu, već predstavlja izvor poteškoća djeci u školskom. Osim svog općenitog djelovanja na cerebralnu stimulaciju mozga, odnosno „kortikalno punjenje“, Tomatis metoda može imati i izuzetno pozitivne učinke na selektivnu pažnju. Tomatis metoda temelji se na iznenadnom propuštanju visokih i niskih frekvencija odnosno na iznenadnim tonskim kontrastima u glazbi koji omogućuju mozgu da čitavo vrijeme održava budnost i pažnju. Cilj je pomoći mozgu da razvije automatske mehanizme za detektiranje promjena koje će posljedično doprinijeti poboljšanju pažnje.

Afektivni i emocionalni poremećaji

Kako je uho glavni kanal za prijenos senzornih informacija iz ljudskog tijela, ono igra ključnu ulogu u svim funkcijama organizma. Ta stimulacija može biti smanjena ili oštećena kada mozak aktivira mehanizam inhibicije ili zaštite koji se može pojaviti nakon izoliranog traumatskog događaja (poznatog kao emocionalni šok). Mozak također ima tendenciju zaštite kada vanjsku sredinu percipira kao agresivnu/ugrožavajuću. Ovo se događa kod ljudi koji se suočavaju sa reorganizacijom njihove rutine pri čemu se povećava odgovornost, gube se poznati okviri svakodnevnog funkcioniranja te se javlja društveni pritisak. Drugim riječima, ponekada mozak nastoji da se zaštiti prirodno kada iz okoline primamo zvučni signal koji znači agresiju ili poslije emocionalnog šoka. Tomatis metoda djeluje na limbički sustav koji je povezan sa slušnim sustavom. Između ostalog, taj dio mozga je odgovoran za mehanizme emocionalne kontrole i regulacije, pamćenja i učenja. Djelujući na limbički sustav i prefrontalni korteks, Tomatis metoda djeluje na regulaciju emocionalnih stanja (anksioznost, depresija, agresivnost, stres, strahovi i fobije…).

Motorički poremećaji (psihomotorno kašnjenje)

Motoričke teškoće podrazumijevaju kašnjenje u stjecanju, koordinaciji i izvršavanju motoričkih radnji koje se stječu prirodno tijekom razvoja (npr. hodanje, trčanje, skakanje). Poremećaji koji utječu na koordinaciju često su u povezani s javljanjem govorno jezičnih teškoća (npr. kašnjenje u govoru) a kasnije i sa specifičnim teškoćama učenja. Uho nije samo organ koji registrira zvukove. Ono također ima važnu ulogu u motoričkim funkcijama tijela, zahvaljujući unutrašnjem organu, vestibulumu. Vestibularni živac je direktno povezan s regulacijom mišićnog tonusa i mogućnošću uspravnog hoda te upravljanjem osjećajem ravnoteže. Putem svog izravnog utjecaja na vestibulum, Tomatis metoda direktno utječe na regulaciju mišićnog tonusa ali i na poteškoće laterotruzije. Osim toga, zajedno s određenim moždanim područjima, vestibularni sustav ima važan utjecaj na mehanizme koodinacije i ritma. Konačno, zajedno s cerebralnim korteksom, vestibulum direktno utječe na spacijalnu/prostornu orijentaciju i oblikovanje sheme tijela. Posljedično, Tomatis metoda posredno preko utjecaja na vestibulum pozitivno djeluje na poteškoće s ritmom i koordinacijom, te isto tako na organizaciju prostorne orijentacije i stvaranje sheme tijela.

Pervazivni razvojni poremećaji

Odnose se na ozbiljne teškoće koje se javljaju u ranom razvoju, a manifestiraju oštećenja na području socijalnih interakcija, komunikacije i kognicije. Uključuju poremećaj iz autističnog spektra, Rettov poremećaj, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu, Aspergerov poremećaj. Neuronski krugovi koji povezuju uho s mozgom sadrže specifične neurone (motorne i senzorne) koji se zovu „zrcalni neuroni“ a imaju važnu ulogu u izgradnji socijalne kognicije kao i razumijevanju tuđeg emocionalnog stanja. Djelujući na te neuronske krugove, Tomatis metoda poboljšava komunikaciju, govor i kvalitetu socijalnih relacija te je manje agresije u interakciji. Također, metoda dovodi do normalizirane osjetljivosti na zvuk, smanjenih taktilnih obrana, veće tolerancije za različite teksture hrane i odjeće, veće pažnje na vidne i slušne podražaje. Pozitivna promjena u osobnom razvoju može uključivati veću fleksibilnost u rutini, smanjenje ponavljajućih ponašanja, manje tantruma i manje samoozljeđivanja.

Ostala područja primjene Tomatis metode uključuju:

Sanja Jandrić, mag.psych.

Za predbilježbe i dodatne upite o Tomatis metodi možete se obratiti:

Tel: 098 249825, Sanja Jandrić, Tomatis praktičar ili,

[email protected] (službeni mail Udruge).